Regulamin Voucherów

 1. Wystawcą Vouchera jest Dojo Sushi Bar Artur Staszowski, 41-200 Sosnowiec ul. Grota Roweckiego 203/6, NIP: 9542384421
 2. Voucher jest bezgotówkowa forma zapłaty za posiłek lub wybrane produkty w restauracji Dojo Sushi Bar
 3. Dojo Sushi Bar posiada w sprzedaży vouchery bez minimalnej ani maxymalnej kwoty zakupu
 4. Zakupiony voucher jest ważny przez 30 dni
 5. Voucher może być zakupiony jedynie w lokalu Dojo Sushi Bar i opłacony gotówką lub kartą
 6. Dokumentem potwierdzającym nabycie Vouchera jest nota księgowa, wystawiona przez restaurację. Nie ma możliwości zakupu Voucherów na Fakturę VAT
 7. Gdy VOUCHER zostanie zrealizowany i klient otrzyma paragon ze swoim numerem NIP, może również otrzymać Fakturę VAT
 8. Voucher może być zrealizowany podczas konsumpcji na miejscu oraz przy odbiorze na wynos, nie ma możliwości realizacji vouchera w dowozie
 9. Voucher można zrealizować od dnia zakupu do dnia określającego termin ważności włącznie, termin ważności oznaczony jest na voucherze, nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności vouchera
 10. Restauracja zastrzega sobie prawo do ustalenia dni, w które vouchery nie mogą zostać zrealizowane, a do takich dni należą: 14 luty, 8 marca, 13 września, 31 października, 30 listopada, 6 grudnia oraz 31 grudnia
 11. Płatność voucherem należy zgłosić obsłudze przed wystawieniem paragonu, nie ma możliwości uregulowania płatności voucherem po wystawieniu paragonu
 12. Voucher nie podlega zwrotowi, nie można również wymienić go na gotówkę 
 13. Voucher należy wykorzystać w całości jednorazowo
 14. W przypadku realizacji vouchera na kwotę niższą niż kwota vouchera Dojo Sushi Bar nie zwraca różnicy 
 15. W przypadku realizacji vouchera na kwotę wyższą niż kwota vouchera różnice można dopłacić kartą lub gotówką
 16. W czasie realizacji vouchera posiadacz jest zobowiązany oddać go obsłudze przy kasie
 17. Płatności voucherem można dokonać jedynie posiadając voucher przy sobie, nie można okazać zdjęcia vouchera, kserokopii lub dokumentu potwierdzającego jego zakup jako formy płatności 
 18. Voucher można zrealizować na okaziciela - oznacza to, że posiadacz może przekazać go wybranej osobie
 19. Posiadacz vouchera przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego posiadacza o zasadach korzystania z voucherów określonych w niniejszym dokumencie oraz miejscu jego możliwej realizacji wskazanej przy zakupie vouchera
 20. Dojo Sushi Bar nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej informacji dotyczących realizacji vouchera przez posiadacza vouchera
 21. Vouchery nie łączą się z promocjami obowiązującymi w lokalu
 22. Reklamacji może dokonać jedynie osoba, która zakupiła voucher okazując dowód zakupu
 23. Voucher uszkodzony oraz nieczytelny nie będzie honorowany 
 24. Posiadanie vouchera nie gwarantuje możliwości zakupu w przypadku braku asortymentu w restauracji